Továrenská 1815/48, Zlaté Moravce

Telefón

0376323163

Email

stk@soszm.sk

Otváracia doba

Pon – Pia: 6:00 – 14:00

Zľavové kupóny

Tieto podmienky použitia zľavových kupónov sa vzťahujú na využitie zľavy na služby STK a EK

na Ul. Továrenská 48, 953 01 Zlaté Moravce

Všeobecné podmienky na využitie zľavových kupónov

Kupón je možné využiť iba jednorazovo

Každý zákazník môže využiť iba jeden zľavový kupón na jednu kontrolu

Zľavové kupóny nie je možné vyplatiť

Zľavové kupóny sú platné do 31.8.2024

Nevyužitie zľavových kupónov do konkrétneho dátumu povedie k ich strate

Zľavové kupóny je možné uplatniť výlučne na STK a EK na adrese Ul. Továrenska 48, Zlaté Moravce

Zamestnanec má možnosť využiť maximálne 2 zľavové kupóny

Žiak má možnosť využiť maximálne 2 zľavové kupóny

Všeobecné podmienky na využitie zľavových kupónov

Porušnením týchto podmienok použitia kupónov či podozrením z podvodu, úmyselného uvádzania do omylu, alebo podozrenia z ilegálnej aktivity v súvislosti s uplatnením Zľavového kupónu si škola vyhradzuje právo požadovať alternatívnu úhradu poskytnutej služby. Ak má podozrenie z podvodu, tak je škola oprávnená vyhlásiť kupón za neplatný a službu neposkytnúť za akýchkoľvek okolností. Žiadny kupón nie je súdne ani inak vymáhateľný.

Tieto podmienky použitia zľavových kupónov boli vydané a nadobudli platnosť k 29.9.2023.

Mgr. Zuzana Čižmáriková